หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 241  
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 185  
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 234  
 
เรื่องรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 268  
 
เรื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 279  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 256  
 
รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 271  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 272  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของิงค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 262  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 266  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861