หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแบนนอก ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะห่างจากตัวอำเภอหนองฉางประมาณ 3 กิโลเมตร และจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 18 กิโลเมตร เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉางมีเนื้อที่ประมาณ 13,488 ไร่ หรือ 42.73 ตารางกิโลเมตร ตำบลหนองฉาง 6,372 ไร่ ตำบลบ้านเก่า 7,116 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,178 คน แยกเป็น

ชาย  1,502 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26

หญิง 1,676 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,014 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 74.37 คน/ตารางกิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองนางนวล ต.หนองยาง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.หนองขาหย่าง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทุ่งพง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง  
 
 
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลหนองฉาง มีการประกอบอาชีพ ดังนี้

เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป

เลี้ยงสัตว์
ค้าขาย

รับราชการ    
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player