หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 11 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2567 ]โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการจุดจ่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ วัดห้วยพระจันทร์ หมูที่ ๔ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-6412 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ฟอร์ด กข 2907 อุทัยธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 58