หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 (บ้านนางพเยาว์ ไผ่พงษ์ เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์มิตซูบิชิ บจ 3535 อุทัยธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์ ในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 36 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR ? 6120NV (ผงหมึกถ่ายเอกสาร AR-6120/6131 (13K) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ เลขครุภัณฑ์ 416-58-0038,416-58-0037,416-58-0038 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการ ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองฉางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการ ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หนองฉางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37