หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ที่ 3 ต.หนองฉาง สายแยกศาลเจ้าพ่อร้อยเงี่ยง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903.65 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง วางท่อระบายน้ำ PVC ุ 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานระยะดำเนินงาน 38 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองฉาง ใช้เนื้อที่จำนวน 463.5 ตารางเมตร หรือพื้นที่เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 463.55 ตารางเมตร ความหนาของคอนกรีต 0.12 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างทาสีอาคารสำนักงานและห้องประชุม อบต.หนองฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 6 ต.หนองฉาง สายบ้านทุ่งทอง ซอย 7 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 ม. พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. และงานวางท่อกลม คสล.ขนาด ุ 0.50 ม. จำนวน 9 ท่อน (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 6 ต.หนองฉาง สายบ้านทุ่งทอง ซอย 7 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 ม. พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. และงานวางท่อกลม คสล.ขนาด ุ 0.50 ม. จำนวน 9 ท่อน (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 13 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 6 ต.หนองฉาง สายบ้านทุ่งทอง ซอย 7 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 ม. พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. และงานวางท่อกลม คสล.ขนาด ุ 0.50 ม. จำนวน 9 ท่อน (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 13 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 8 ต.บ้านเก่า สายบ้านหินโจน ซอย 6 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 235 ม. พื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 13 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ที่ 1 ต.หนองฉาง สายบ้านหนองแบนในแยก ซอย 5 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 215 ม. พื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 13 ก.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ที่ 3 ต.หนองฉาง สายแยกศาลเจ้าพ่อร้อยเงี่ยง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 300 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903.65 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 13 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57