หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด งานรักษาความสงบภายใน (กรวยจราจร เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ แผงกั้นจราจร) [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมา บำรุง รักษา ซ่อมแซ่มครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420 58 0018) สำนักงานปลัด [ 19 ก.ย. 2562 ]จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 17 ก.ย. 2562 ]จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6