หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามที่ อบต.หนองฉางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเปลนที่ อบต.หนองฉางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตะโก ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กมไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อมาตร ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุด อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงรถตู้พยาบาล หมายเลยทะเบียน กข 3563 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุด อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46