หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล 63-65 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศรางวัลและการยกย่องชมเชยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)