หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 12561 และครั้งที่ 22561 [ 20 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12561 [ 12 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 12561 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 25 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 12 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 128  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 138  
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 2 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861