หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 


 
นายบรรพต แก้วหนองฉาง
ประธานสภา อบต.หนองฉาง
 


 
นายธวัช แรงเขตการณ์
รองประธานสภา อบต.หนองฉาง


 
นายบัญชา อิสริยภานันท์
เลขานุการสภา อบต.หนองฉาง
โทร : -
 
 


นายสุวิทย์ นาวิก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉาง


นายอุทัย เครืองเนียม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง


นายประทวน แก้วหนองยาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง


นายบรรพต แก้วหนองฉาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง


นายทนงศักดิ์ อภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง


นางสาวธนลักษณ์ ลอยสงเคราะห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉาง


นายศักดิ์ โครถะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง


นายสายยันต์ สดุดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า


นางจรุณ พูลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า


นายพิเชษฐ์ คำสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า


นางสาวบุญเรือน บูรณพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า


นายสุชิน แถมพยัคฆ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861