หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 


 
นายวิเชียร เหม่นมี
ประธานสภา อบต.หนองฉาง
 


 
นายบรรพต แก้วหนองยาง
รองประธานสภา อบต.หนองฉาง


 
นายสมบัติ ชัดเจน
เลขานุการสภา อบต.หนองฉาง
 
 


นายสุวิทย์ นาวิก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉาง


นายเกษม นาวิก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉาง


นายอุทัย เครืองเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง


นายฉลวย มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง


นายชงค์ แป้นน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง


นายประทวน แก้วหนองยาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง


นางสาวเพชรรัตน์ ถ้ำทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง


นายไพโรจน์ แรงสาริกรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง


นางทนงศักดิ์ อภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง


นายประสิทธิชัย ทุ่งทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉาง


นายประเทือง อินอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉาง


นางพิชชาภา วิมุติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉาง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861