หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ประชาชนสำหรับ “การ รับรู้ ข่าวสาร และ การ มี ส่วนร่วม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.” ส่วนที่ 1  19 พ.ย. 2558 536
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น  19 พ.ย. 2558 424
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำแผน และงบประมาณ  19 พ.ย. 2558 286
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์ก์การบริหารส่ว่วนตำาบลหนองฉาง ประจำาปีงีงบประมาณ ๒๕๕๗  19 พ.ย. 2558 311
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  18 พ.ย. 2558 344
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เนื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง  3 พ.ย. 2558 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้้อจัดจ้าง)  3 พ.ย. 2558 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง  29 ต.ค. 2558 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  14 ต.ค. 2558 407
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  14 ต.ค. 2558 382
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26   
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861