หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการประเมินความเสียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2563 (ครั้งที่2) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 (ครั้งที่2) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ผลการประเมินความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861