หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีวัตถุประสงค์ (พ.ศ.2561-2565) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
รายงานผลการประเมินความเสียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2563 (ครั้งที่2) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861