หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีวัตถุประสงค์ (พ.ศ.2561-2565) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ส่วนที่ 3 มิติที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861