หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
กำหนดการประชุมสภาประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ 2/2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
เรื่อง พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2