หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02/1 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง(ฉบับท ี่๓ ) [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861