หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ติดตามแผน) [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
คำสั่งคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 [ 28 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 170  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และประกาศกำหนดส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 135  
 
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 225  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 142  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 170  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. ๒๕61 -๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 192  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. ๒๕61 -๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861