หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และประกาศกำหนดส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. ๒๕61 -๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (พ.ศ. ๒๕61 -๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02/1 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 90  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861