หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีประมาณ 2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) [ 16 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีประมาณ 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 146  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 91  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 89  
 
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 4 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861