หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน-การคลัง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือตรวจการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการจัดทำ TOR [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ อบต.หนองฉาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)