หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศข้่อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 162  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 158  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 161  
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 136  
 
คู่มือการจัดทำแผน และงบประมาณ [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 134  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 146  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 142  
 
บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 171  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861