หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
ประกาศข้่อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 81  
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการจัดทำแผน และงบประมาณ [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 73  
 
บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 79  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 19 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player