หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองฉาง [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหรส่วนตำบลหนองฉาง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉางใสสะอาด ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง มาตรการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉาง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861