หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ตารางการประเมินความเสี่ยงก่อสร้าง คสล [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)  
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861