หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
ตำบลหนองฉาง

ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย จากหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 7

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 7
ตำบลบ้านเก่า

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, 2, 3 - 9, 4 - 5, 5 - 8

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 9
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 6 สาย

บึง หนองและอื่นๆ      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 20 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 47 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ อันที่จะยังประโยชน์ในการเกษตร และมีคลองทับเสลาอันเป็นลำคลองธรรมชาติ
 
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player