หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
    เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
    โทรศัพท์:056-510753
    โทรสาร:056-510753
 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
คำร้องทั่วไป
แบบคำขอประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง
คำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค
แบบคำขอสนับสนุนกำลัง อปพร.
แบบคำขอการช่วยเหลือสาธารณภัย
คำขอรับใบอนญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 
 
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player