หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมบัติ ชัดเจน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
โทร : 0957610805


นางสาวมาลีรัตน์ สุคโต
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
โทร : 0806893361
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมพงษ์ ทองแท่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
โทร : 0949415690


นางนภา คุ้มไพรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น
โทร : 0817400462


นางนิชาภา ดำนงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
โทร : 0816299686


นางมณฑาทิพย์ ธะนะแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น
โทร : 0882933251