หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมบัติ ชัดเจน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง


นางสาวมาลีรัตน์ สุคโต
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมพงษ์ ทองแท่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


นางนภา คุ้มไพรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น


นางนิชาภา ดำนงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น


นางมณฑาทิพย์ ธะนะแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น