หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 


นางสาวมาลีรัตน์ สุคโต
รองปลัด อบต.หนองฉาง
โทร : 0806893361


นายสมพงษ์ ทองแท่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0949415690
 
 


นางขนิษฐา พรหมสุบัณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-
นักทรัพยากรบุคคล


นายทินกฤต วินทะไชย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนันทรัตน์ มณีเสวตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวิรัชดา วงค์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สิบโท อาทิตย์ แถมพยัคฆ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861