หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 


นายสมบัติ ชัดเจน
ปลัด อบต.หนองฉาง


นางสาวมาลีรัตน์ สุคโต
รองปลัด อบต.หนองฉาง
 
 


นายสมพงษ์ ทองแท่ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางขนิษฐา พรหมสุบัณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวชัญญา เก็งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคล


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนันทรัตน์ มณีเสวตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวิรัชดา วงค์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861