หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,014 ครัวเรือน
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น

ครัวเรือที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 500 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 514 ครัวเรือน
 
 
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลหนองฉาง มีดังนี้

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง

โรงสี จำนวน 2 แห่ง

โรงงานเลื่อยไม้ จำนวน 1 แห่ง
 
 

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 130 คน

ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน 16 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25 คน
 
 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะยังประโยชน์ในการเกษตร และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นทำเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตำบล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player