ท่านต้องการให้ อบต.หนองฉาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 92 )
20.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 108 )
23.48%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 48 )
10.43%
การบริการประชาชน ( 104 )
22.61%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 108 )
23.48%