หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการที่ดี
 
จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม
 
จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
 
ส่งเสริมการพัฒนา และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player