หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
 
* * * ว * * * ุ * * * ฒ * * * ิ * * * ส * * * ถ * * * า * * * ป * * * น * * * ิ * * * ก * * * * * * ร * * * ั * * * บ * * * เ * * * ซ * * * ็ * * * น * * * ต * * * ์ * * * แ * * * บ * * * บ * * * * * *
 

* * * ว * * * ุ * * * ฒ * * * ิ * * * ส * * * ถ * * * า * * * ป * * * น * * * ิ * * * ก * * *   * * * ร * * * ั * * * บ * * * เ * * * ซ * * * ็ * * * น * * * ต * * * ์ * * * แ * * * บ * * * บ * * * * * *
* * * ต * * * ิ * * * ด * * * ต * * * ่ * * * อ * * *   * * * น * * * ร * * * ฤ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ์ * * *   * * * ส * * * ุ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ส * * * ั * * * ง * * * ข * * * ์ * * * * * *
* * * โ * * * ท * * * ร * * *   * * * 0 * * * 8 * * * 6 * * *   * * * 6 * * * 1 * * * 0 * * *   * * * 5 * * * 2 * * * 8 * * * 2 * * *   * * *

เขียนโดย   * * * ค * * * ุ * * * ณ * * * * * * น * * * ร * * * ฤ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ์ * * * * * * ส * * * ุ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ส * * * ั * * * ง * * * ข * * * ์ * * * * * *

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 13.49 น. [ IP : 171.98.27.219 ]  
 

* * * ร * * * ั * * * บ * * * อ * * * อ * * * ก * * * แ * * * บ * * * บ * * * อ * * * า * * * ค * * * า * * * ร * * *   * * * แ * * * ล * * * ะ * * *   * * * เ * * * ซ * * * ็ * * * น * * * ร * * * ั * * * บ * * * ร * * * อ * * * ง * * * แ * * * บ * * * บ * * *   * * * * * *
* * * โ * * * ด * * * ย * * * ส * * * า * * * ม * * * ั * * * ญ * * * ส * * * ถ * * * า * * * ป * * * น * * * ิ * * * ก * * *   * * * โ * * * ท * * * ร * * * . * * * 0 * * * 9 * * * 3 * * *   * * * 6 * * * 3 * * * 9 * * *   * * * 8 * * * 2 * * * 9 * * * 5 * * * * * *
* * *   * * * L * * * i * * * n * * * e * * *   * * * I * * * D * * * : * * *   * * * @ * * * 6 * * * 9 * * * 1 * * * y * * * k * * * m * * * g * * * b * * *

เขียนโดย   * * * ค * * * ุ * * * ณ * * * * * * D * * * r * * * e * * * a * * * m * * * a * * * r * * * c * * * h * * * * * *

วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 17.25 น. [ IP : 182.232.152.222 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861